Interne opdrachtgevers

Interne opdrachtgevers van Automotive Works kunnen gebruik maken van de diensten van Automotive Works door het inzitten van studenten voor hun onderzoek, projecten of activiteiten. Wanneer interne opdrachtgevers willen samenwerken met Automotive Works is het volgende van belang:

Aanvraag project

  • Zij dienen 1 tot 2 weken voor de aanvang van het project een Afspraakformulier in te leveren bij Automotive Works.
  • Daarbij heeft de opdrachtgever zelf van te voren goedkeuring gevraagd bij de betalingsverantwoordelijke. Dit leidt tot een kostenplaatsnummer en projectnummer dat ingevuld moet worden op het afspraakformulier.

Studenten

  • Wanneer de opdrachtgever zelf studenten voor het project heeft gevonden worden deze namen en emails doorgegeven bij Automotive Works. Opdrachtgevers worden zelf verwacht de studenten in te lichten dat ze zich meoten inschrijven bij Automotive Works.
  • Als de opdrachtgevers geen studenten heeft, zoekt Automotive Works geschikte studenten in overleg met de opdachtgever.

Belangrijk: studenten die niet volledig ingeschreven staan bij Automotive Works en dus een contract hebben via TT-engineering kunnen niet aan het werk. Deze studenten zijn namelijk niet verzekerd als er iets gebeurd!